Abborrtjärn

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE682777-145380
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Abborrtjärnen (SE682777-145380)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:07 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Ljusdal - 2161
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Oreälven
Startår
1999
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6825360
SWEREF99 TM Östlig: 496589

RT 90 2,5 gon V - X: 6827770
RT 90 2,5 gon V - Y: 1453800

WGS84 Latitud: 61,56173971
WGS84 Longitud: 14,9358131

ETRS-89 Latitud: 61.56173
ETRS-89 Longitud: 14.93579

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKS663 Abborrtjärn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 1999 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1999 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1999 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1999 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1999 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 1999 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1999 2010