Dalån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE682850-153590
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Isteån (WA50793989)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Isteån (WA50793989)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Isteån (WA50793989)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Isteån (WA50793989)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:04 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Bollnäs - 2183
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljusnan - SE48000
Åtgärdsområde
Nedre Ljusnan
Startår
2005
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6827106
SWEREF99 TM Östlig: 578642

RT 90 2,5 gon V - X: 6828500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1535900

WGS84 Latitud: 61,56939925
WGS84 Longitud: 16,48070077

ETRS-89 Latitud: 61.56939
ETRS-89 Longitud: 16.48068

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKV463 Dalån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2005 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2005 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2005 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2005 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2005 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2005 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2005 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2010 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 2010