Vinnfarsån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE682867-150600
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rösteån (WA16554624)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rösteån (WA16554624)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rösteån (WA16554624)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rösteån (WA16554624)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:04 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Ljusdal - 2161
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljusnan - SE48000
Åtgärdsområde
Nedre Ljusnan
Startår
2005
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6826906
SWEREF99 TM Östlig: 548753

RT 90 2,5 gon V - X: 6828670
RT 90 2,5 gon V - Y: 1506000

WGS84 Latitud: 61,5725434
WGS84 Longitud: 15,91800255

ETRS-89 Latitud: 61.57254
ETRS-89 Longitud: 15.91799

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKV432 Vinnfarsån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2005 2009
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2005 2009
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2005 2009
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2005 2009
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2005 2009
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2005 2009
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2005 2009