Stor-Nien

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE683200-155103
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stornien (WA14952147)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stornien (WA14952147)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stornien (WA14952147)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stornien (WA14952147)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:07 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Hudiksvall - 2184
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nianån - SE46000
Åtgärdsområde
Mellersta Hälsinglands kustvatten
Startår
1997
Slutår
2005
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6830791
SWEREF99 TM Östlig: 593723

RT 90 2,5 gon V - X: 6832000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1551030

WGS84 Latitud: 61,59910012
WGS84 Longitud: 16,76637286

ETRS-89 Latitud: 61.59909
ETRS-89 Longitud: 16.76637

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKS104 Stor-Nien

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 1997 2005
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1997 2005
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1997 2005
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1997 2005
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1997 2005
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 1997 2005
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1997 2005