Storsjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE683914-156161
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Storsjön (WA79614865)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Storsjön (WA79614865)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Storsjön (WA79614865)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Storsjön (WA79614865)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Hudiksvall - 2184
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Delångersån - SE45000
Åtgärdsområde
Mellersta Hälsinglands kustvatten
Startår
2000
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6838059
SWEREF99 TM Östlig: 604210

RT 90 2,5 gon V - X: 6839140
RT 90 2,5 gon V - Y: 1561610

WGS84 Latitud: 61,66161273
WGS84 Longitud: 16,96803334

ETRS-89 Latitud: 61.66160
ETRS-89 Longitud: 16.96802

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Växtplankton i sjöar D228 Storsjön
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar D228 Storsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton   2 gånger per år 2000 2010
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2000 2010

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2000 2010
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 2000 2010
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 2000 2010
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2000 2010
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 2000 2010
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 2000 2010
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2000 2010
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2000 2010
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2000 2010
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2000 2010
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 2000 2010
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2000 2010
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2000 2010
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2000 2010
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 2000 2010
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 2000 2010
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2000 2010