Ölsund

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE683930-156275
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Storsjön (WA79614865)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Storsjön (WA79614865)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Storsjön (WA79614865)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Storsjön (WA79614865)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:06 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Hudiksvall - 2184
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Delångersån - SE45000
Åtgärdsområde
Mellersta Hälsinglands kustvatten
Startår
1994
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6838233
SWEREF99 TM Östlig: 605348

RT 90 2,5 gon V - X: 6839300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1562750

WGS84 Latitud: 61,66286392
WGS84 Longitud: 16,98960172

ETRS-89 Latitud: 61.66285
ETRS-89 Longitud: 16.98960

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag D230 Bron vid Långsjöns utlopp vid Ölsund

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1994 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1994 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1994 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1994 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1994 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1994 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1994 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1994 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1994 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1994 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1994 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1994 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1994 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1994 2011