Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lilla Getsjön (WA51742872)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lilla Getsjön (WA51742872)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lilla Getsjön (WA51742872)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lilla Getsjön (WA51742872)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:07 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Älvdalen - 2039
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Österdalälven
Startår
1964
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6835964
SWEREF99 TM Östlig: 373740

RT 90 2,5 gon V - X: 6839900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1331030

WGS84 Latitud: 61,63620367
WGS84 Longitud: 12,61739425

ETRS-89 Latitud: 61.63619
ETRS-89 Longitud: 12.61739

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar L Getsjön
Verifieringsprovtagning Dalarna Fisk i sjöar (2015 års bedömning) Lilla Getsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Fisk i sjöar (2015 års bedömning) Fisk   En gång 1999 1999

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1964 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1964 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 2010 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2010 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2002 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1964 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2010 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2007 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 2010 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 2010 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1964 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2007 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1964 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1964 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1964 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1964 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1964 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Dalarnas länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur