Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Storsjön (WA79614865)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Storsjön (WA79614865)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Storsjön (WA79614865)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Storsjön (WA79614865)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:06 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Hudiksvall - 2184
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Delångersån - SE45000
Åtgärdsområde
Mellersta Hälsinglands kustvatten
Startår
1994
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6842777
SWEREF99 TM Östlig: 604102

RT 90 2,5 gon V - X: 6843860
RT 90 2,5 gon V - Y: 1561560

WGS84 Latitud: 61,70396626
WGS84 Longitud: 16,96868083

ETRS-89 Latitud: 61.70396
ETRS-89 Longitud: 16.96868

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Växtplankton i sjöar D223 Långsjön, mellan Näsudden och Krutviken
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar D223 Långsjön, mellan Näsudden och Krutviken
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar D223 Långsjön, mellan Näsudden och Krutviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1995 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1995 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Vart annat år 2013 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Vart annat år 2013 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Vart annat år 2013 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Vart annat år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1994 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1994 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 1994 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 1995 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1994 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1994 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1994 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1994 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1994 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1994 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1994 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1994 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1994 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1994 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1994 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1994 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1994 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, NÖ Hälsinglands inlandsvattenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, NÖ Hälsinglands inlandsvattenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve