Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hornån (WA12852194)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hornån (WA12852194)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hornån (WA12852194)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hornån (WA12852194)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:53 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Hudiksvall - 2184
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE44045
Åtgärdsområde
Mellersta Hälsinglands kustvatten
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6846604
SWEREF99 TM Östlig: 611192

RT 90 2,5 gon V - X: 6847600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1568700

WGS84 Latitud: 61,73630699
WGS84 Longitud: 17,10501373

ETRS-89 Latitud: 61.73630
ETRS-89 Longitud: 17.10499

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ho60 Hornån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 6 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 6 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2000 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 6 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, NÖ Hälsinglands inlandsvattenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur