MÖLINGAN / Stor Mölingan Ovan Bron

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE684934-139877
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stor-Mölingan (WA19035847)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stor-Mölingan (WA19035847)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stor-Mölingan (WA19035847)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stor-Mölingan (WA19035847)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Härjedalen - 2361
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljusnan - SE48000
Åtgärdsområde
Övre Ljusnan
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6846257
SWEREF99 TM Östlig: 441307

RT 90 2,5 gon V - X: 6849360
RT 90 2,5 gon V - Y: 1398755

WGS84 Latitud: 61,7448466831597
WGS84 Longitud: 13,888666030886

ETRS-89 Latitud: 61.74483
ETRS-89 Longitud: 13.88866

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jämtlands län Bottenfauna MÖLINGAN / Stor Mölingan Ovan Bron
KEU, Jämtlands län Elfiske MÖLINGAN / Stor Mölingan Ovan Bron
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag MÖLINGAN / Stor Mölingan Ovan Bron

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jämtlands län Bottenfauna Bottenfauna   annat 1990 -
KEU, Jämtlands län Elfiske Fisk   annat 1997 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden   annat 0 -
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg annat 0 -
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden   annat 0 -
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet annat 0 -
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 0 -
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium annat 0 -
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium annat 0 -
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Försurning   annat 0 -
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Försurning pH annat 0 -
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Försurning Alkalinitet annat 0 -