Ne Mångsjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE685468-147402
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nedre Mångsjön (SE685468-147402)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:17 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Ljusdal - 2161
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljusnan - SE48000
Åtgärdsområde
Voxnan
Startår
2004
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6852507
SWEREF99 TM Östlig: 516466

RT 90 2,5 gon V - X: 6854680
RT 90 2,5 gon V - Y: 1474020

WGS84 Latitud: 61,80509805
WGS84 Longitud: 15,31239097

ETRS-89 Latitud: 61.80509
ETRS-89 Longitud: 15.31238

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKS412 Ne Mångsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 2004 2008
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2004 2008
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2004 2008
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2004 2008
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   1 gång per år 2004 2008
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 2004 2008
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2004 2008