Karsjöbäcken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE685809-147304
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Dåasån (SE685906-147341)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Dåasån (SE685906-147341)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Dåasån (SE685906-147341)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Dåasån (WA23252734)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2022-09-15 14:39
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Ljusdal - 2161
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljusnan - SE48000
Åtgärdsområde
Voxnan
Startår
2006
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6855906
SWEREF99 TM Östlig: 515446

RT 90 2,5 gon V - X: 6858092
RT 90 2,5 gon V - Y: 1473042

WGS84 Latitud: 61,83564537
WGS84 Longitud: 15,29333483

ETRS-89 Latitud: 61.83564
ETRS-89 Longitud: 15.29332

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKV414 Karsjöbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2006 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2006 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2006 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2006 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2006 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2006 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2006 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2010 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 2010