Norrboån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE686051-154281
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Delångersån (SE686059-154285)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Delångersån (SE686059-154285)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Delångersån (SE686059-154285)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Hudiksvall - 2184
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Delångersån - SE45000
Åtgärdsområde
Mellersta Hälsinglands kustvatten
Startår
1988
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6859188
SWEREF99 TM Östlig: 585153

RT 90 2,5 gon V - X: 6860510
RT 90 2,5 gon V - Y: 1542810

WGS84 Latitud: 61,85590284
WGS84 Longitud: 16,6182478

ETRS-89 Latitud: 61.85590
ETRS-89 Longitud: 16.61824

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag D90 Bron över Norrboån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   4 gånger per år 1988 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1988 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   4 gånger per år 1988 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1988 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1988 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1988 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1988 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1988 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1988 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning   4 gånger per år 1988 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 4 gånger per år 1988 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1988 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   4 gånger per år 1988 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1988 2011