Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lumpån (SE686445-152409)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lumpån (SE686445-152409)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lumpån (SE686445-152409)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  WA28696450 (WA28696450)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-10-30 16:37 av Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Ljusdal - 2161
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Delångersån - SE45000
Åtgärdsområde
Mellersta Hälsinglands kustvatten
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6862768
SWEREF99 TM Östlig: 566743

RT 90 2,5 gon V - X: 6864320
RT 90 2,5 gon V - Y: 1524440

WGS84 Latitud: 61,89170642
WGS84 Longitud: 16,26984094

ETRS-89 Latitud: 61.89170
ETRS-89 Longitud: 16.26982

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKV073 Lumpån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2001 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2001 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2001 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2001 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2001 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2001 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2001 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2010 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Gävleborgs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
SalthaltsförhållandenKonduktivitet