Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ljusnan (WA94296925)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ljusnan (WA94296925)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ljusnan (WA94296925)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ljusnan (WA94296925)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:05 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Ljusdal - 2161
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljusnan - SE48000
Åtgärdsområde
Mellersta Ljusnan
Startår
1963
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6868092
SWEREF99 TM Östlig: 526099

RT 90 2,5 gon V - X: 6870150
RT 90 2,5 gon V - Y: 1483850

WGS84 Latitud: 61,9444536
WGS84 Longitud: 15,49740418

ETRS-89 Latitud: 61.94445
ETRS-89 Longitud: 15.49738

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag 130 Ljusnan, Laforsen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1963 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1963 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1973 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1963 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1963 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1975 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1987 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1987 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1963 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1963 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1963 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1963 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1963 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1976 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1963 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1963 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1987 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 1987 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1987 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 12 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvattenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvattenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve