Stråsjö-Långtjärn

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE687317-152189
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stråsjö Långtjärnen (WA10317009)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stråsjö Långtjärnen (WA10317009)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stråsjö Långtjärnen (WA10317009)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stråsjö Långtjärnen (WA10317009)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:16 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Ljusdal - 2161
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Delångersån - SE45000
Åtgärdsområde
Mellersta Hälsinglands kustvatten
Startår
2000
Slutår
2006
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6871583
SWEREF99 TM Östlig: 564085

RT 90 2,5 gon V - X: 6873170
RT 90 2,5 gon V - Y: 1521890

WGS84 Latitud: 61,97127038
WGS84 Longitud: 16,2224274

ETRS-89 Latitud: 61.97126
ETRS-89 Longitud: 16.22242

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKS085 Stråsjö-Långtjärn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 2000 2006
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2000 2006
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2000 2006
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2000 2006
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   1 gång per år 2000 2006
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 2000 2006
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2000 2006