Homobäcken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE687444-157297
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE687531-157275 (SE687531-157275)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE687531-157275 (SE687531-157275)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE687531-157275 (SE687531-157275)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:53 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Nordanstig - 2132
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Harmångersån - SE44000
Åtgärdsområde
Norra Hälsinglands kustvatten
Startår
2003
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6873494
SWEREF99 TM Östlig: 615136

RT 90 2,5 gon V - X: 6874447
RT 90 2,5 gon V - Y: 1572978

WGS84 Latitud: 61,97634794
WGS84 Longitud: 17,19680449

ETRS-89 Latitud: 61.97634
ETRS-89 Longitud: 17.19680

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKV009 Homobäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2003 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2003 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2003 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2003 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2003 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2003 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2003 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2010 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 2010