DJURSVASSLAN H-FÅRA / SNV 5004 / Ovan doserare

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE688175-137882
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Björvasslan (WA21788276)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Björvasslan (WA21788276)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Björvasslan (WA21788276)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Björvasslan (WA21788276)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Härjedalen - 2361
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljusnan - SE48000
Åtgärdsområde
Övre Ljusnan
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6878336
SWEREF99 TM Östlig: 420997

RT 90 2,5 gon V - X: 6881705
RT 90 2,5 gon V - Y: 1378835

WGS84 Latitud: 62,0290605483542
WGS84 Longitud: 13,490124978048

ETRS-89 Latitud: 62.02905
ETRS-89 Longitud: 13.49011

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jämtlands län Bottenfauna DJURSVASSLAN H-FÅRA / SNV 5004 / Ovan doserare
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag DJURSVASSLAN H-FÅRA / SNV 5004 / Ovan doserare
KEU, Jämtlands län Elfiske DJURSVASSLAN H-FÅRA / SNV 5004 / Ovan doserare
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Vattendrag IKEU, elfiske 688175-137882 Huvudfåran

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jämtlands län Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1992 -
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Vattendrag IKEU, elfiske Fisk   1 gång per år 2006 -
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Vattendrag IKEU, elfiske Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 2006 -
KEU, Jämtlands län Elfiske Fisk   1 gång per år 2006 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden   annat 0 -
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg annat 0 -
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 0 -
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium annat 0 -
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium annat 0 -
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden   annat 0 -
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet annat 0 -
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Försurning   annat 0 -
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Försurning pH annat 0 -
KEU, Jämtlands län Vattenkemi Vattendrag Försurning Alkalinitet annat 0 -