Svågan

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE688235-152385
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Delångersån (SE687687-152621)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Delångersån (SE687687-152621)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Delångersån (SE687687-152621)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Delångersån (WA15684870)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-11-01 11:10 av Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Hudiksvall - 2184
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Delångersån - SE45000
Åtgärdsområde
Mellersta Hälsinglands kustvatten
Startår
2000
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6880783
SWEREF99 TM Östlig: 565930

RT 90 2,5 gon V - X: 6882350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1523850

WGS84 Latitud: 62,0535214
WGS84 Longitud: 16,26102335

ETRS-89 Latitud: 62.05351
ETRS-89 Longitud: 16.26102

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag D57 Svågan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2000 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 2000 2011