Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lofssjön (WA86884405)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lofssjön (WA86884405)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lofssjön (WA86884405)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lofssjön (WA86884405)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:16 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jämtland - 23
Kommun
Härjedalen - 2361
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljusnan - SE48000
Åtgärdsområde
Övre Ljusnan
Startår
1989
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6885146
SWEREF99 TM Östlig: 414330

RT 90 2,5 gon V - X: 6888600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1372250

WGS84 Latitud: 62,08870539
WGS84 Longitud: 13,35947932

ETRS-89 Latitud: 62.08870
ETRS-89 Longitud: 13.35947

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Växtplankton i sjöar 7010 Lofssjön
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar 7010 Lofssjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton   4 gånger per år 1989 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 1989 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1989 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 1989 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1989 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1989 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1989 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1989 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1989 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1989 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1989 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1989 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2004 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1989 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1989 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1989 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1989 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1989 -