Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hävlingen (WA57793193)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hävlingen (WA57793193)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hävlingen (WA57793193)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hävlingen (WA57793193)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:15 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Älvdalen - 2039
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Österdalälven
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6896998
SWEREF99 TM Östlig: 365155

RT 90 2,5 gon V - X: 6901070
RT 90 2,5 gon V - Y: 1323200

WGS84 Latitud: 62,18061971
WGS84 Longitud: 12,40967652

ETRS-89 Latitud: 62.18061
ETRS-89 Longitud: 12.40966

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Dalarnas län Fisk i sjöar (RKEU 2015 års bedömning) Hävlingen
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Hävlingen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Dalarnas län Fisk i sjöar (RKEU 2015 års bedömning) Fisk   En gång 1987 2007

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1985 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1985 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1985 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1985 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1985 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1985 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1985 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1985 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2007 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 1985 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2007 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Dalarnas länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur