Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ljungan (Östavall tätort) (WA13148827)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ljungan (Östavall tätort) (WA13148827)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ljungan (Östavall tätort) (WA13148827)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ljungan (Östavall tätort) (WA13148827)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västernorrland - 22
Kommun
Ånge - 2260
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljungan - SE42000
Åtgärdsområde
Mellan Ljungan
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6921393
SWEREF99 TM Östlig: 523587

RT 90 2,5 gon V - X: 6923500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1482000

WGS84 Latitud: 62,42305482
WGS84 Longitud: 15,45667783

ETRS-89 Latitud: 62.42304
ETRS-89 Longitud: 15.45667

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ljungan Vattenkemi Holmsjöns utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljungan Vattenkemi Syrgasförhållanden   7 gånger per år 1974 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 7 gånger per år 1974 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Ljusförhållanden   7 gånger per år 1974 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 7 gånger per år 1974 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 7 gånger per år 1974 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Näringsämnen   7 gånger per år 1974 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 7 gånger per år 1974 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 7 gånger per år 1974 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 7 gånger per år 1978 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Näringsämnen TOC 7 gånger per år 1995 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 7 gånger per år 1976 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 7 gånger per år 1974 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Temperaturförhållande   7 gånger per år 1974 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 7 gånger per år 1974 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   7 gånger per år 1974 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 7 gånger per år 1974 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Försurning   7 gånger per år 1974 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Försurning pH 7 gånger per år 1974 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 7 gånger per år 1978 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   7 gånger per år 1974 -
SRK, Ljungan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 7 gånger per år 1984 -