Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rätanssjön (WA87530405)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rätanssjön (WA87530405)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rätanssjön (WA87530405)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rätanssjön (WA87530405)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:52 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jämtland - 23
Kommun
Berg - 2326
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljungan - SE42000
Åtgärdsområde
Övre Ljungan
Startår
1999
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6929965
SWEREF99 TM Östlig: 477496

RT 90 2,5 gon V - X: 6932650
RT 90 2,5 gon V - Y: 1436000

WGS84 Latitud: 62,5000591438741
WGS84 Longitud: 14,5631723925386

ETRS-89 Latitud: 62.50005
ETRS-89 Longitud: 14.56316

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Rätanssjöns utlopp
RK, Bergs Kommun Mikrobiologi Rätanssjöns utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Bergs Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Näringsämnen   5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Försurning   5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Försurning pH 5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 5 gånger per år 1999 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Bergs Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar   5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar E-coli 5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Heterotrofa bakterier 5 gånger per år 1999 -
RK, Bergs Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 5 gånger per år 1999 -