Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lännässjön (WA60990493)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lännässjön (WA60990493)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lännässjön (WA60990493)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lännässjön (WA60990493)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jämtland - 23
Kommun
Berg - 2326
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljungan - SE42000
Åtgärdsområde
Övre Ljungan
Startår
1994
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6933757
SWEREF99 TM Östlig: 456956

RT 90 2,5 gon V - X: 6936700
RT 90 2,5 gon V - Y: 1415500

WGS84 Latitud: 62,5322765395794
WGS84 Longitud: 14,1635600843096

ETRS-89 Latitud: 62.53227
ETRS-89 Longitud: 14.16354

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Klövsjön A
RK, Bergs Kommun Mikrobiologi Klövsjön A

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Bergs Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1994 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 4 gånger per år 1994 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 1994 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1994 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1994 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1994 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1994 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 1994 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1994 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1994 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1994 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1994 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 1994 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1994 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1994 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1994 -
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1994 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Bergs Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar   4 gånger per år 1994 -
RK, Bergs Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar E-coli 4 gånger per år 1994 -
RK, Bergs Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Heterotrofa bakterier 4 gånger per år 1994 -
RK, Bergs Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 4 gånger per år 1994 -