Sölvbacka

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE696635-136942
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sölvbacka Strömmar (WA12845484)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sölvbacka Strömmar (WA12845484)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sölvbacka Strömmar (WA12845484)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sölvbacka Strömmar (WA12845484)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:52 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Berg - 2326
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljungan - SE42000
Åtgärdsområde
Övre Ljungan
Startår
1994
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6962814
SWEREF99 TM Östlig: 410532

RT 90 2,5 gon V - X: 6966350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1369420

WGS84 Latitud: 62,784659036941
WGS84 Longitud: 13,2464454981699

ETRS-89 Latitud: 62.78465
ETRS-89 Longitud: 13.24643

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Sölvbacka
RK, Bergs Kommun Mikrobiologi Sölvbacka

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Bergs Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Näringsämnen   8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Försurning   8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Försurning pH 8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 8 gånger per år 1994 2009

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Bergs Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar   8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar E-coli 8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Heterotrofa bakterier 8 gånger per år 1994 2009
RK, Bergs Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 8 gånger per år 1994 2009