Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Storsjön (WA54917789)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Storsjön (WA54917789)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Storsjön (WA54917789)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Storsjön (WA54917789)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 10:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jämtland - 23
Kommun
Berg - 2326
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Storsjöbygden
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6969743
SWEREF99 TM Östlig: 472950

RT 90 2,5 gon V - X: 6972500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1431950

WGS84 Latitud: 62.8567774
WGS84 Longitud: 14.46857229

ETRS-89 Latitud: 62.85677
ETRS-89 Longitud: 14.46856

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Indalsälven Vattenkemi Svenstavik
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Svenstavik

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Indalsälven Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning Sulfat 2 gånger per år 2003 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 2003 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1993 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar   2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar E-coli 2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar Heterotrofa bakterier 2 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 2 gånger per år 1993 -