Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Näkten (WA35274494)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Näkten (WA35274494)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Näkten (WA35274494)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Näkten (WA35274494)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jämtland - 23
Kommun
Östersund - 2380
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Storsjöbygden
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6983985
SWEREF99 TM Östlig: 479503

RT 90 2,5 gon V - X: 6986665
RT 90 2,5 gon V - Y: 1438684

WGS84 Latitud: 62,9850276165965
WGS84 Longitud: 14,5955528628188

ETRS-89 Latitud: 62.98502
ETRS-89 Longitud: 14.59554

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Fåker
RK, Östersunds Kommun Mikrobiologi Fåker

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1991 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1991 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 2 gånger per år 1991 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1991 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1991 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1991 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1991 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1991 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1991 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1991 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Östersunds Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar   2 gånger per år 1991 -
RK, Östersunds Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar E-coli 2 gånger per år 1991 -
RK, Östersunds Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 2 gånger per år 1991 -