Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Indalsälven (WA27071544)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Indalsälven (WA27071544)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Indalsälven (WA27071544)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Indalsälven (WA27071544)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Ragunda - 2303
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Mellan Indalsälven
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6999000
SWEREF99 TM Östlig: 568382

RT 90 2,5 gon V - X: 7000570
RT 90 2,5 gon V - Y: 1527780

WGS84 Latitud: 63,1138984334411
WGS84 Longitud: 16,3553812620599

ETRS-89 Latitud: 63.11388
ETRS-89 Longitud: 16.35537

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi 24 Indalsälven, Hammarstrand

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Kjeldahlkväve 12 gånger per år 1998 2007
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 2002 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2002 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning Sulfat 12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   - 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 1998 -

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Indalsälven Hammarstrand Arbetsmaterial
Natura 2000

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk

Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad