Stugun

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE700627-149493
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:57 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Ragunda - 2303
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Mellan Indalsälven
Startår
1983
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7004288
SWEREF99 TM Östlig: 535478

RT 90 2,5 gon V - X: 7006272
RT 90 2,5 gon V - Y: 1494933

WGS84 Latitud: 63,1660799238358
WGS84 Longitud: 15,7044432323552

ETRS-89 Latitud: 63.16607
ETRS-89 Longitud: 15.70443

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Ragunda Kommun Vattenkemi Stugun

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Ragunda Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1983 2009
RK, Ragunda Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 2 gånger per år 1983 2009
RK, Ragunda Kommun Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1983 2009
RK, Ragunda Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1983 2009
RK, Ragunda Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1983 2009
RK, Ragunda Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrit 2 gånger per år 1983 2009
RK, Ragunda Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1983 2009
RK, Ragunda Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1983 2009
RK, Ragunda Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1983 2009
RK, Ragunda Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1983 2009
RK, Ragunda Kommun Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1983 2009
RK, Ragunda Kommun Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1983 2009