Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Västra Helgtjärnen (WA86556901)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Västra Helgtjärnen (WA86556901)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Västra Helgtjärnen (WA86556901)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Västra Helgtjärnen (WA86556901)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 10:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jämtland - 23
Kommun
Åre - 2321
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Övre Indalsälven
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7004097
SWEREF99 TM Östlig: 407415

RT 90 2,5 gon V - X: 7007690
RT 90 2,5 gon V - Y: 1366820

WGS84 Latitud: 63,1542227924175
WGS84 Longitud: 13,1622870671026

ETRS-89 Latitud: 63.15421
ETRS-89 Longitud: 13.16226

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Z10 Västra Helgtjärnen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Järn 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning Sulfat 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 1998 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 1998 -