Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Svartån (WA37783828)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Svartån (WA37783828)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Svartån (WA37783828)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Svartån (WA37783828)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 10:59 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Östersund - 2380
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Mellan Indalsälven
Startår
1994
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7006916
SWEREF99 TM Östlig: 509216

RT 90 2,5 gon V - X: 7009231
RT 90 2,5 gon V - Y: 1468696

WGS84 Latitud: 63,1912970326268
WGS84 Longitud: 15,183164358726

ETRS-89 Latitud: 63.19129
ETRS-89 Longitud: 15.18314

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Svartån
RK, Östersunds Kommun Mikrobiologi Svartån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1994 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Östersunds Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar   2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar E-coli 2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 2 gånger per år 1994 -