Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sännsjön (WA92302872)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sännsjön (WA92302872)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sännsjön (WA92302872)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sännsjön (WA92302872)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 10:59 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jämtland - 23
Kommun
Östersund - 2380
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Mellan Indalsälven
Startår
1994
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7007269
SWEREF99 TM Östlig: 509321

RT 90 2,5 gon V - X: 7009583
RT 90 2,5 gon V - Y: 1468805

WGS84 Latitud: 63,1944642546019
WGS84 Longitud: 15,1852618120842

ETRS-89 Latitud: 63.19445
ETRS-89 Longitud: 15.18525

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Rörsjön
RK, Östersunds Kommun Mikrobiologi Rörsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1994 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Östersunds Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar   2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar E-coli 2 gånger per år 1994 -
RK, Östersunds Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 2 gånger per år 1994 -