Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:59 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Östersund - 2380
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Mellan Indalsälven
Startår
1973
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7007274
SWEREF99 TM Östlig: 489764

RT 90 2,5 gon V - X: 7009834
RT 90 2,5 gon V - Y: 1449241

WGS84 Latitud: 63,1944865666842
WGS84 Longitud: 14,7965670811257

ETRS-89 Latitud: 63.19447
ETRS-89 Longitud: 14.79656

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Östersunds Kommun Bottenfauna Gräfsåsen YV60
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Gräfsåsen YV60
RK, Östersunds Kommun Metaller i Biota Gräfsåsen YV60
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Passiv Provtagare Gräfsåsen YV60

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Östersunds Kommun Bottenfauna Bottenfauna   Vart annat år 1992 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 4 gånger per år 1973 2010
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Cr 4 gånger per år 1973 2010
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Järn 4 gånger per år 2006 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2006 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 2006 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Partikulärt organiskt kol 4 gånger per år 2006 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Löst organiskt kol 4 gånger per år 2006 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen   4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Metaller i Biota Näringsämnen   Var fjärde år 1989 2006
RK, Östersunds Kommun Metaller i Biota Näringsämnen Järn Var fjärde år 1989 2006
RK, Östersunds Kommun Metaller i Biota Näringsämnen Mangan Var fjärde år 1989 2006
RK, Östersunds Kommun Metaller i Biota Prioriterade ämnen   Var fjärde år 1989 2006
RK, Östersunds Kommun Metaller i Biota Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var fjärde år 1989 2006
RK, Östersunds Kommun Metaller i Biota Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var fjärde år 1989 2006
RK, Östersunds Kommun Metaller i Biota Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var fjärde år 1989 2006
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Passiv Provtagare Prioriterade ämnen   Var femte år 2007 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 4 gånger per år 2006 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2006 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Försurning Sulfat 4 gånger per år 2006 -
RK, Östersunds Kommun Metaller i Biota Särskilda förorenande ämnen   Var fjärde år 1989 2006
RK, Östersunds Kommun Metaller i Biota Särskilda förorenande ämnen Zink Var fjärde år 1989 2006
RK, Östersunds Kommun Metaller i Biota Särskilda förorenande ämnen Koppar Var fjärde år 1989 2006
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Passiv Provtagare Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 2007 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1973 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 2006 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Passiv Provtagare Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var femte år 2007 -