Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Storbodströmmen (WA99119321)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Storbodströmmen (WA99119321)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Storbodströmmen (WA99119321)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Storbodströmmen (WA99119321)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:59 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Åre - 2321
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Övre Indalsälven
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7006255
SWEREF99 TM Östlig: 403370

RT 90 2,5 gon V - X: 7009900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1362800

WGS84 Latitud: 63,1725205244126
WGS84 Longitud: 13,0807633848398

ETRS-89 Latitud: 63.17251
ETRS-89 Longitud: 13.08075

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Åre Kommun Vattenkemi Vålådalen, östra
RK, Åre Kommun Mikrobiologi Vålådalen, östra

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Åre Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 1993 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 1 gång per år 1993 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 1993 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1993 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1993 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1993 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1993 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1993 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1993 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1993 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 1993 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1993 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1993 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 1993 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Åre Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar   1 gång per år 1993 -
RK, Åre Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar E-coli 1 gång per år 1993 -
RK, Åre Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 1 gång per år 1993 -