Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rannåsbäcken (WA14033922)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rannåsbäcken (WA14033922)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rannåsbäcken (WA14033922)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rannåsbäcken (WA14033922)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:59 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Östersund - 2380
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Storsjöbygden
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7008868
SWEREF99 TM Östlig: 484102

RT 90 2,5 gon V - X: 7011499
RT 90 2,5 gon V - Y: 1443597

WGS84 Latitud: 63,2085804601985
WGS84 Longitud: 14,6838825870778

ETRS-89 Latitud: 63.20857
ETRS-89 Longitud: 14.68387

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Nifsåsen YV1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1993 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 2 gånger per år 1993 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen   2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Järn 2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Mangan 2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Partikulärt organiskt kol 2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Löst organiskt kol 2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 2 gånger per år 1996 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 1988 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 1996 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1984 1993
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 1984 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1988 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1988 1998