Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Indalsälven (WA47882336)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Indalsälven (WA47882336)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Indalsälven (WA47882336)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Indalsälven (WA47882336)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:57 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Åre - 2321
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Storsjöbygden
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7016413
SWEREF99 TM Östlig: 444905

RT 90 2,5 gon V - X: 7019540
RT 90 2,5 gon V - Y: 1404480

WGS84 Latitud: 63.27241856
WGS84 Longitud: 13.90201845

ETRS-89 Latitud: 63.27241
ETRS-89 Longitud: 13.90201

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Indalsälven Vattenkemi Kvitsle
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Kvitsle

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Indalsälven Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning Sulfat 6 gånger per år 2003 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2003 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1993 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar   4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar E-coli 4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar Heterotrofa bakterier 4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 4 gånger per år 1993 -

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet Ja Beslutad
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet
Natura 2000