Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gulån (WA81196481)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gulån (WA81196481)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gulån (WA81196481)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gulån (WA81196481)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:59 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Åre - 2321
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Storsjöbygden
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7016994
SWEREF99 TM Östlig: 416955

RT 90 2,5 gon V - X: 7020473
RT 90 2,5 gon V - Y: 1376526

WGS84 Latitud: 63,2722521147658
WGS84 Longitud: 13,3449424914594

ETRS-89 Latitud: 63.27224
ETRS-89 Longitud: 13.34492

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Åre Kommun Vattenkemi Brännvallen
RK, Åre Kommun Mikrobiologi Brännvallen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Åre Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 1977 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 1 gång per år 1977 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 1977 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1977 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1977 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1977 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1977 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1977 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1977 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1977 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 1977 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1977 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1977 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 1977 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Åre Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar   1 gång per år 1977 -
RK, Åre Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar E-coli 1 gång per år 1977 -
RK, Åre Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 1 gång per år 1977 -