Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kattstrupeforsens D.Omr. (WA67566600)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kattstrupeforsens D.Omr. (WA67566600)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kattstrupeforsens D.Omr. (WA67566600)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kattstrupeforsens D.Omr. (WA67566600)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jämtland - 23
Kommun
Krokom - 2309
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Mellan Indalsälven
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7021904
SWEREF99 TM Östlig: 478573

RT 90 2,5 gon V - X: 7024610
RT 90 2,5 gon V - Y: 1438230

WGS84 Latitud: 63,32529353
WGS84 Longitud: 14,5722175

ETRS-89 Latitud: 63.32528
ETRS-89 Longitud: 14.57221

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Indalsälven Vattenkemi Kattstrupeforsen
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Kattstrupeforsen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Indalsälven Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2003 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning Sulfat 6 gånger per år 2003 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2003 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1993 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar   4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar E-coli 4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar Heterotrofa bakterier 4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 4 gånger per år 1993 -