Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Öravattsbäcken (SE702543-149405)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Öravattsbäcken (SE702543-149405)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Öravattsbäcken (SE702543-149405)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Öravattsbäcken (WA72690006)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2020-02-12 15:49
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Ragunda - 2303
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Norra indalsälven
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7023200
SWEREF99 TM Östlig: 535467

RT 90 2,5 gon V - X: 7025190
RT 90 2,5 gon V - Y: 1495160

WGS84 Latitud: 63,3358023580446
WGS84 Longitud: 15,7083755815401

ETRS-89 Latitud: 63.33580
ETRS-89 Longitud: 15.70836

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Z31 Öravattsbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning Sulfat 6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2001 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 6 gånger per år 2001 -

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Öravattsbäcken Arbetsmaterial
Natura 2000