Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Henån (WA99236983)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Henån (WA99236983)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Henån (WA99236983)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Henån (WA99236983)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:59 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Åre - 2321
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Övre Indalsälven
Startår
2002
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7021556
SWEREF99 TM Östlig: 403977

RT 90 2,5 gon V - X: 7025200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1363600

WGS84 Latitud: 63,309931403296
WGS84 Longitud: 13,0837447401923

ETRS-89 Latitud: 63.30992
ETRS-89 Longitud: 13.08372

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Åre Kommun Vattenkemi Edsåsdalen
RK, Åre Kommun Mikrobiologi Edsåsdalen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Åre Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Försurning   1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2002 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Åre Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar   1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar E-coli 1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Heterotrofa bakterier 1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 1 gång per år 2002 -