Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Alsensjön (WA77578915)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Alsensjön (WA77578915)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Alsensjön (WA77578915)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Alsensjön (WA77578915)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 10:54 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jämtland - 23
Kommun
Krokom - 2309
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Norra indalsälven
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7023247
SWEREF99 TM Östlig: 458933

RT 90 2,5 gon V - X: 7026200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1418600

WGS84 Latitud: 63,3356259891696
WGS84 Longitud: 14,1798114105857

ETRS-89 Latitud: 63.33562
ETRS-89 Longitud: 14.17979

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Alsensjön4
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Alsensjön4

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1993 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar   2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar E-coli 2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Heterotrofa bakterier 2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 2 gånger per år 1993 -