Topptjärnen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE702780-131580
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:57 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jämtland - 23
Kommun
Åre - 2321
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Mellan Nea och Vefsna - SE114115
Åtgärdsområde
Startår
1993
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7023553
SWEREF99 TM Östlig: 356175

RT 90 2,5 gon V - X: 7027800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1315800

WGS84 Latitud: 63,3118340108957
WGS84 Longitud: 12,1291840794581

ETRS-89 Latitud: 63.31182
ETRS-89 Longitud: 12.12918

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Åre Kommun Vattenkemi Topptjärnen
RK, Åre Kommun Mikrobiologi Topptjärnen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Åre Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 1993 2010
RK, Åre Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 1 gång per år 1993 2010
RK, Åre Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 1993 2010
RK, Åre Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1993 2010
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1993 2010
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1993 2010
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1993 2010
RK, Åre Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   1 gång per år 1993 2010
RK, Åre Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1993 2010
RK, Åre Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1993 2010
RK, Åre Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1993 2010
RK, Åre Kommun Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1993 2010
RK, Åre Kommun Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 1993 2010
RK, Åre Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1993 2010
RK, Åre Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1993 2010
RK, Åre Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 1993 2010

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Åre Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar   1 gång per år 1993 2010
RK, Åre Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar E-coli 1 gång per år 1993 2010
RK, Åre Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Heterotrofa bakterier 1 gång per år 1993 2010
RK, Åre Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 1 gång per år 1993 2010