Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Indalsälven (WA97530662)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Indalsälven (WA97530662)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Indalsälven (WA97530662)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Indalsälven (WA97530662)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Åre - 2321
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Övre Indalsälven
Startår
2002
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7026477
SWEREF99 TM Östlig: 421708

RT 90 2,5 gon V - X: 7029900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1381400

WGS84 Latitud: 63,3583959589887
WGS84 Longitud: 13,4350070459688

ETRS-89 Latitud: 63.35839
ETRS-89 Longitud: 13.43500

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Åre Kommun Vattenkemi Järpen, Svensta infiltr
RK, Åre Kommun Mikrobiologi Järpen, Svensta infiltr

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Åre Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Försurning   1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2002 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Åre Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar   1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar E-coli 1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Heterotrofa bakterier 1 gång per år 2002 -
RK, Åre Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 1 gång per år 2002 -