Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Indalsälven (WA97530662)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Indalsälven (WA97530662)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Indalsälven (WA97530662)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Indalsälven (WA97530662)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Åre - 2321
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Övre Indalsälven
Startår
1979
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7028768
SWEREF99 TM Östlig: 422098

RT 90 2,5 gon V - X: 7032187
RT 90 2,5 gon V - Y: 1381819

WGS84 Latitud: 63,3790343420855
WGS84 Longitud: 13,4416861611333

ETRS-89 Latitud: 63.37903
ETRS-89 Longitud: 13.44168

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Åre Kommun Vattenkemi Järpbyn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Åre Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen Järn 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen Mangan 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen Kisel 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Försurning Sulfat 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 1 gång per år 1979 -
RK, Åre Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 1 gång per år 1979 -