Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kluksån (WA10321345)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kluksån (WA10321345)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kluksån (WA10321345)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kluksån (WA10321345)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 10:54 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jämtland - 23
Kommun
Krokom - 2309
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Norra indalsälven
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7031010
SWEREF99 TM Östlig: 440403

RT 90 2,5 gon V - X: 7034200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1400160

WGS84 Latitud: 63,4026813414021
WGS84 Longitud: 13,8069107322057

ETRS-89 Latitud: 63.40267
ETRS-89 Longitud: 13.80690

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Klukstjärn1
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Klukstjärn1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1993 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar   2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar E-coli 2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Heterotrofa bakterier 2 gånger per år 1993 -
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 2 gånger per år 1993 -