Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Näldsjön (SE702728-142174)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Näldsjön (SE702728-142174)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Näldsjön (SE702728-142174)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 10:53 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jämtland - 23
Kommun
Krokom - 2309
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Norra indalsälven
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7036083
SWEREF99 TM Östlig: 453484

RT 90 2,5 gon V - X: 7039110
RT 90 2,5 gon V - Y: 1413310

WGS84 Latitud: 63,450147526229
WGS84 Longitud: 14,0672573172496

ETRS-89 Latitud: 63.45014
ETRS-89 Longitud: 14.06724

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Stavresjön1
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Stavresjön1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1992 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar   1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar E-coli 1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Heterotrofa bakterier 1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 1 gång per år 1992 -