Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hällsjön (WA47323753)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hällsjön (WA47323753)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hällsjön (WA47323753)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hällsjön (WA47323753)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 10:53 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jämtland - 23
Kommun
Krokom - 2309
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Norra indalsälven
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7040539
SWEREF99 TM Östlig: 445361

RT 90 2,5 gon V - X: 7043670
RT 90 2,5 gon V - Y: 1405240

WGS84 Latitud: 63,4889763200991
WGS84 Longitud: 13,9028770544189

ETRS-89 Latitud: 63.48897
ETRS-89 Longitud: 13.90286

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Hällsjön1
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Hällsjön1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1992 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar   1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar E-coli 1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Heterotrofa bakterier 1 gång per år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 1 gång per år 1992 -