Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:59 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Östersund - 2380
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Norra indalsälven
Startår
1980
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7048476
SWEREF99 TM Östlig: 494625

RT 90 2,5 gon V - X: 7050989
RT 90 2,5 gon V - Y: 1454623

WGS84 Latitud: 63,564367511268
WGS84 Longitud: 14,891809620577

ETRS-89 Latitud: 63.56436
ETRS-89 Longitud: 14.89179

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Munkflohögen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 1980 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1980 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1980 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1980 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1980 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 1980 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen TOC 1 gång per år 1980 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1980 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen   1 gång per år 1980 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1980 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1980 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1980 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1980 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1980 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1980 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 1980 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1980 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1980 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 1980 -
RK, Östersunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 1980 -