Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ammersån (WA71291806)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ammersån (WA71291806)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ammersån (WA71291806)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ammersån (WA71291806)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:59 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Strömsund - 2313
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Norra indalsälven
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7055813
SWEREF99 TM Östlig: 512714

RT 90 2,5 gon V - X: 7058100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1472810

WGS84 Latitud: 63,6300216845736
WGS84 Longitud: 15,2565539794613

ETRS-89 Latitud: 63.63002
ETRS-89 Longitud: 15.25654

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Sikås
RK, Strömsunds Kommun Mikrobiologi Sikås

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1995 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 4 gånger per år 1995 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Cr 4 gånger per år 1995 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1995 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1995 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Strömsunds Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar   4 gånger per år 1995 -
RK, Strömsunds Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar E-coli 4 gånger per år 1995 -
RK, Strömsunds Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Heterotrofa bakterier 4 gånger per år 1995 -
RK, Strömsunds Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 4 gånger per år 1995 -