Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nyåkerssjön (SE707585-167328)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Nordmaling - 2401
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Leduån - SE31000
Åtgärdsområde
Södra Västerbottens VRO Bottenhavsdelen
Startår
1989
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7076963
SWEREF99 TM Östlig: 712242

RT 90 2,5 gon V - X: 7076737
RT 90 2,5 gon V - Y: 1672652

WGS84 Latitud: 63,75585312
WGS84 Longitud: 19,30422221

ETRS-89 Latitud: 63.75584
ETRS-89 Longitud: 19.30421

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Nyåker avloppsreningsverk Vattenkemi Nyåkersjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Nyåker avloppsreningsverk Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1989 -
RK, Nyåker avloppsreningsverk Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1989 -
RK, Nyåker avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1989 -
RK, Nyåker avloppsreningsverk Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1989 -
RK, Nyåker avloppsreningsverk Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1989 -
RK, Nyåker avloppsreningsverk Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1989 -
RK, Nyåker avloppsreningsverk Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1989 -